ZABEZPEČENIE PRÁVNEHO ZASTÚPENIA

ODMEŇOVANIE NA ZÁKLADE ÚSPEŠNOSTI

Vždy boli a vždy budú také firmy, ktoré “využívajú” svojich dodávateľov ako banku. Veď peniaze dodávateľov znamenajú pre nich bezplatný úver. Väčšinou tieto spoločnosti čakajú do posledného okamihu.

Tento posledný okamih je pre nich ten moment keď obdržia platobný rozkaz, či predvolanie na súdne pojednávanie.

Sú také prípady, keď len tieto kroky sú naozaj účinné.

V akom prípade má zmysel zaplatiť súdny poplatok?

Nájsť odpoveď na túto otázku Vám pomôžeme informáciami ktoré získame počas vymáhania:

  • či bol Váš dlžník u nás evidovaný, ako skončili jeho prípady
  • či bola v blízkej minulosti zmena majiteľa, konateľa, sídla spoločnosti
  • čo sme zistili počas osobnej návštevy v sídle spoločnosti, či na domácej adrese konateľov, spoločníkov
  • či narástol alebo klesol dlh Vášho dlžníka voči poisťovniam, daňovému úradu
  • či firma reálne funguje, alebo existuje len na papieri

V záverečnej správe Vám poskytneme náš názor na základe vyššie uvedených informácii. V prípade ak na základe nášho odporúčania máte záujem pokračovať ďalej vo vymáhaní súdnou cestou, sme Vám k dispozícii aj v tejto oblasti.

Našim klientom zabezpečíme právne zastúpenie cez našu bratislavskú partnerskú právnickú kanceláriu.

Top