PREVERENIE DLŽNÍKA

Preverenie dlžníka vykonáme vždy ešte pred začatím mimosúdneho vymáhacieho konania.

Zisťujeme, či dlžník figuruje vo verejne dostupných databázach o dlžníkoch.

V prípade podnikateľských subjektov overujeme či nie sú v reštrukturalizácii, prípadne či sa voči nim nevedie konkurzné konanie alebo neprebieha exekúcia, či likvidácia predmetnej spoločnosti.

Podstatou tejto služby je však kontrola dlžníka v našej internej databáze, ktorá sa od roku 2005 zo dňa na deň rozširuje a v ktorej sa nachádza viac tisíc dlžníkov.

Počas tohto overenia zisťujeme, či predmetný subjekt figuruje medzi nami vedenými dlžníkmi, resp. aký bol jeho postoj v procese mimosúdneho vymáhania.

Túto bezplatnú a nezáväznú službu môžete využiť aj v prípade nových potencionálnych obchodných partnerov.

Top