SPRAVOVANIE FAKTÚR

Spoločnosť Cash Global za Vás preberie námahu so sledovaním, systematizovaním a spravovaním faktúr pred splatnosťou, čím Vás odbremeníme a tým budete mať viac času na realizovanie obchodu.

Naši profesionálni pracovníci budú dbať na to, aby Vaše pohľadávky boli včas a presne splnené.

Rôznymi formami (telefón, sms, e-mail, fax, atď.) budú Vášmu klientovi pripomínať, že sa blíži splatnosť faktúry a je nutné ju uhradiť.


Výhody služby:

  • šetrenie Vášho času, odbremenenie Vašich zamestnancov
  • naša spoločnosť, ako tretia nezávislá strana dokáže viac vplývať na platobnú disciplínu Vašich klientov
  • nenarušené obchodné vzťahy
  • zníženie stavu pohľadávok ešte pred splatnosťou faktúr
Top