VYMÁHANIE ZAHRANIČNÝCH POHĽADÁVOK

Maďar peniaze “hľadá“ (pénzt keresni), Nemec si peniaze “zaslúži“ (Geld verdienen), Francúz peniaze “vyhráva“ (gagner d´argent), Američan peniaze “robí“ (to make money).

Spoločnosť Cash Global pri vymáhaní zahraničných pohľadávok vždy zohľadňuje zákony krajiny z ktorej dlžník pochádza, ako aj zvyky, či mentalitu ľudí v príslušnej krajine.

Od roku 2006 máme partnerskú zmluvu s rakúskou spoločnosťou zaoberajúcou sa mimosúdnym vymáhaním pohľadávok.

Osobne vyhľadávame dlžníkov aj na území Maďarska.

Prostredníctvom kvalifikovaných partnerských spoločností vymáhame právne podložené pohľadávky v ktorejkoľvek krajine sveta.

Top