PRÁVO POUŽÍVANIA MENA SPOLOČNOSTI

Služba stamping je zapožičanie loga našej spoločnosti formou pečiatky, ktorú môžete umiestniť na svoje vydané faktúry.

Služba stamping má za úlohu zlepšiť platobnú disciplínu Vašich klientov tým, že im dáva na známosť Váš ďalší postup v prípade neuhradenia faktúry.

Váš klient si týmto uvedomí, že tieto pohľadávky bude ďalej spravovať spoločnosť, ktorá sa na takéto úlohy špecializuje a pracuje so skúsenými a na túto úlohu kvalifikovanými zamestnancami, a svoj záväzok sa bude snažiť v čas vyrovanať.

Žiadajte informácie o pečiatkách s dvomi rozličnými textami!

Objednávkový formulár na pečiatky nájdete v dokumetoch.

Top